Có 2 hình thức mà khách hàng có thể lựa chọn là COD hoặc ck ngân hàng, ví điện tử.

zalo