Công ty Nón Tâm nhận may mũ nón theo yêu cầu, nhận gia công nón mũ.