CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH NÓN TÂM

- SỐ TÀI KHOẢN: 0073 2922 0001 ( NGÂN HÀNG: ĐÔNG Á - CHI NHÁNH QUẬN 10 )   

- SỐ TÀI KHOẢN: 17284997 ( NGÂN HÀNG ACB - CHI NHÁNH TÂN CHÁNH HIỆP )

 

CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN LÊ NGỌC PHÁT

   - SỐ TÀI KHOẢN: 190 620 209 ( NGÂN HÀNG: ACB - CHI NHÁNH SÀI GÒN )

   - SỐ TÀI KHOẢN: 0602 4729 0632 ( NGÂN HÀNG SACOMBANK - CHI NHÁNH QUẬN 12 )

  - SỐ TÀI KHOẢN: 0111 153 437 ( NGÂN HÀNG ĐÔNG Á BANK - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH )

 

CHỦ TÀI KHOẢN: PHÙNG TRẦN TƯỜNG VI

    - SỐ TÀI KHOẢN: 0602 4729 0039 ( NGÂN HÀNG SACOMBANK - CHI NHÁNH QUẬN 12 )

zalo